Veel mensen maken een afspraak bij mij voor een Shiatsu behandeling. Bij de intake komen dan als klachten bijvoorbeeld rugpijn of hoofdpijn naar voren. Op zich zijn deze klachten prima te behandelen met Shiatsu, mits ze voortkomen uit een onbalans in het meridianensysteem. Toch stel ik heel vaak voor om toch eerst te kijken of er misschien triggerpoints betrokken zijn bij de klacht. Waarom?

Ik vergelijk het menselijk lichaam wel eens met een verkeerssituatie. Als alles goed functioneert, stroomt het verkeer lekker door. Maar soms gebeurt het dat er ineens, of misschien geleidelijk, een opstopping ontstaat. Zelfs de toevoerwegen lopen vol. Het verkeer komt muurvast te zitten, mensen komen niet op hun werk, vrachtwagens kunnen hun ladingen niet kwijt….

Wil je dit probleem op de Shiatsu-manier oplossen, dan kan je naar verschillende dingen kijken. Is er misschien sprake van een overstroming, en komt dit dan door een teveel aan regen, of is de afwatering niet goed? Werken de verkeerslichten wel goed? Is er een defect, of staan ze niet goed afgesteld? Of misschien is het zicht slecht door een stroomstoring, is er een brand langs de weg waardoor rookoverlast is ontstaan, spoorvorming door slecht onderhoud van de weg. Allerlei mogelijke oorzaken waardoor het verkeer stagneert. Je gaat allerlei maatregelen treffen; de waterafvoer verbeteren, de wegen opnieuw asfalteren, de verkeerslichten worden opnieuw geprogrammeerd. Desnoods leg je een extra rijstrook aan. Allemaal om het verkeer zo vlot mogelijk van A naar B te laten gaan.

Maar wat nou als het hele probleem werd veroorzaakt doordat er een vrachtauto was gekanteld? Dan was het bergen van die vrachtauto toch het eerste dat diende te gebeuren. De kans is dan ook groot dat daarmee het probleem voor langere tijd is opgelost. Dat is de Triggerpoint-manier.

Vind je geen obstakel op de weg, of blijkt dat er steeds maar weer auto’s botsen of kantelen, dan is het zeker goed om de Shiatsu uit de kast te trekken om het systeem bij de gevoelige punten te ondersteunen.